1556864297-3015-aaaaaAo1g

1556864297-3015-aaaaaAo1g

所以我說越南的的妹子都很正?
有網友在香港的臉書社團PO出了
「五張阿公店的伴唱小姐」地點疑似在越南

1556864297-1492-aaaaaAo1m

我只能說一到五號你選哪一個??
小編還是先走一步好了…..
1556864295-9140-aaaaaAo1h
1556864295-8214-aaaaaAo1I
1556864295-8348-aaaaaAo1K
1556864295-6089-aaaaaAo1J
1556864295-3253-aaaaaAo1L